Agenda

14 Września

Day 1
Rejestracja
Ceremonia otwarcia

Cloud Native in Enterprise - great opportunity and even greater responsibility
EN
 • Jarosław Gajewski Atos

 • Konrad Cłapa Atos

Przerwa kawowa
Testing Your Message-Driven Application
EN
 • Marcin Grzejszczak Pivotal

 • Jakub Pilimon Pivotal

Sztuczna Inteligencja i Serverless – czyli jak budować nowoczesne aplikacje w świecie chmury 2.0
PL
 • Tomasz Stachlewski Amazon Web Services

Przerwa kawowa
new java.io.File("geecon.json"); is this really that simple?
PL
 • Jarosław Pałka Allegro

Passwordless Azure infrastructure
PL
 • Emil Wasilewski Bystronic Laser AG

Przerwa kawowa
Blockchain: more than bitcoin
PL
 • Andrzej Grzesik Simudyne

Big Data i Machine Learning w świecie Google
PL
 • Włodek Bielski Pure Company

Przerwa na Lunch
Programowanie reaktywne: czego się nauczyłem
PL
 • Tomasz Nurkiewicz Allegro

'Dla każdego coś miłego' - przegląd typów środowisk uruchomieniowych w chmurze.
PL
 • Michał Kowalczyk IBM

Przerwa kawowa
Consumer Driven Contracts like TDD to the API
EN
 • Marcin Grzejszczak Pivotal

 • Olga Maciaszek-Sharma

Jak w pół roku zbudować całe IT firmy logistycznej w Kuwejcie.
PL
 • Kamil Brzeziński Mashkor

Przerwa kawowa
A testable architecture
EN
 • Thomas Sundberg Think Code AB

Oracle Cloud Infrastructure, a beast for the Enterprise
EN
 • Guillermo Ruiz Oracle

Ceremonia zamknięcia